Dokumenty ŠD

Formulář pro mimořádné uvolnění dětí  Omluvenka ŠD_3-1.docx (1148594)

Vnitřní řád školní družiny vnitřní řád 2018-19.doc (83456)

Pokyny pro školní družinu pokyny 2018-19.doc (42496)

Přihláška do školní družiny Zápisní_lístek 2018-2019.docx (21036)

Školní vzdělávací plán školní družiny 2016-2018 ŠVP 2018-19.doc (1363968)

Roční plán činností školní družiny roční plán 2017-18.docx (18001)

Formulář pro odhlášení dítěte ze ŠD odhláška z ŠD.doc (1171456)

Poučení o bezpečnosti POUČENÍ O BEZPEČNOSTI.docx (14333)

 

 


Kontakt

Školní družina při ZŠ Nádražní

II.oddělení, vedoucí vychovatelka Jana Hyková: 731 313 815

III.oddělení Jolana Kubištová: 605 464 296

I. oddělení M. Marková: 604 649 914

IV. oddělení K. Klejchová: 736 185 427

Web ZŠ Nádražní: www.zsnadrazni.cz