Dokumenty ŠD

Formulář pro mimořádné uvolnění dětí  Omluvenka ŠD_3-1.docx (1148594)

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád ŠD 2017-18.doc (64512)

Pokyny pro školní družinu pokyny 2017-18.doc (37376)

Přihláška do školní družiny Zápisní_lístek.docx (20982)

Školní vzdělávací plán školní družiny 2016-2018 ŠVP 2016-2017.doc (1375744)

Roční plán činností školní družiny roční plán 2017-18.docx (18001)

Formulář pro odhlášení dítěte ze ŠD odhláška z ŠD.doc (1171456)

 

 


Kontakt

Školní družina při ZŠ Nádražní

II.oddělení, vedoucí vychovatelka Jana Hyková: 731 313 815

III.oddělení Jolana Kubištová: 605 464 296

I. oddělení M. Marková: 604 649 914

IV. oddělení K. Klejchová: 736 185 427

Web ZŠ Nádražní: www.zsnadrazni.cz